Aansprakelijkheidsrecht

Indien een persoon schade lijdt hoort deze in eerste instantie zelf op te draaien voor de schade. In sommige gevallen is dit anders. De wet schrijft voor wanneer een persoon die de schade heeft veroorzaakt deze schade dient te vergoeden. Sterker nog, in sommige gevallen moet zelfs een derde persoon (bijvoorbeeld een ouder of werkgever) de aansprakelijkheid op zich nemen.

In de praktijk zijn er veel situaties waarin men schade kan oplopen. Hierbij kan gedacht worden aan het verkeer (verkeersaansprakelijkheid) of schade op de werkvloer (werkgeversaansprakelijkheid) en in een sport en spel situatie.

Een ander voor de praktijk belangrijke aansprakelijkheidsgrond is de risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat men aansprakelijk is voor de schade die niet door eigen toedoen is veroorzaakt, maar waar men wel voor moet opdraaien omdat deze persoon een bepaalde rol/hoedanigheid heeft. Hierbij kan worden gedacht aan ouders die verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die is veroorzaakt door hun kinderen, een eigenaar van een dier die aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door het dier en aan werkgevers die op moeten draaien voor de schade die is veroorzaakt door de werknemer of voor de schade die de werknemer zelf heeft geleden.

Heeft u schade geleden of wordt u aansprakelijk gesteld? Van Essen Advocaten kan u bijstaan in uw aansprakelijkheidsprocedure.