Civiel Recht

Naast de beste strafpleiters heeft ons kantoor ook een bijzonder succesvolle civielrechtelijke praktijk.

Civiel recht (of burgerlijk recht) is een algemene benaming voor de rechtsgebieden die de rechten en plichten tussen burgers onderling regelen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Bij Van Essen Advocaten kunt u terecht voor allerhande civiele kwesties, zoals arbeidsrecht, contractenrecht/verbintenissenrecht, jeugdrecht en incassozaken.

Van Essen Advocaten zoekt in civiele zaken altijd naar de beste, snelste en minst kostbare procedure. Wij vermijden zoveel mogelijk langdurige en nodeloze procedures en doen ons uiterste best om geschillen te voorkomen en zo nodig buitengerechtelijk af te doen. Daarnaast kunt u bij Van Essen Advocaten ook terecht voor het opstellen van uw contracten en algemene voorwaarden. Dat voorkomt vaak discussies op een later moment. Leidt uw zaak toch tot een procedure? Dan vertegenwoordigen de advocaten van Van Essen Advocaten u op daadkrachtige en doortastende wijze in de rechtbank.

ANDERE SPECIALISATIES

STRAFRECHT

BOPZ

  • Inbewaringstelling
  • Voorlopige machtiging
  • Voorwaardelijke machtiging
  • Omzetting machtiging
  • Afwijzing ontslag
  • Klacht tegen dwangbehandeling
  • Second opinie
    lees verder