Algemene wet bestuursrecht

Niet alle overheidsbesluiten kunt u aanvechten. Alleen de besluiten waarbij u of uw onderneming persoonlijk in uw belangen wordt getroffen komen in aanmerking voor bezwaar en beroep. Hierbij kunt u denken aan het besluit van een gemeente waarbij uw aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Tegen een dergelijk besluit kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Als ook uw bezwaren worden afgewezen kunt u binnen 6 weken in beroep bij de bestuursrechter. Als ook uw beroep wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken in hoger beroep. Bij al deze procedures kunnen wij u bijstaan. Wij kunnen u adviseren, de schriftelijke stukken opstellen en indienen en u ter zitting vertegenwoordigen.