Ambtenarenrecht

Als de Eerste Kamer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aanneemt heeft dat grote gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren, en voor het ambtenarenrecht. Als de wet wordt aangenomen betekent dat, dat voor het merendeel van de ambtenaren het ‘gewone’ arbeidsrecht van toepassing wordt. Als de Eerste Kamer de wet aanneemt, hebben overheden minimaal 2,5 jaar de tijd nodig om die in te voeren. De wet zal om die reden niet voor januari 2020 ingaan.

Tot die tijd blijft de bijzondere rechtspositie van ambtenaren van kracht.

Die bijzonderheid brengt met zich dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een aanstelling. Verder is niet het Burgerlijk Wetboek van toepassing, maar de Algemene wet bestuursrecht. Procedures worden niet gevoerd bij het UWV of de kantonrechter, maar bij een bezwaaradviescommissie of de bestuursrechter.

Deze bijzondere positie maakt dat het raadzaam is om bij rechtspositionele kwesties een advocaat te consulteren die u volledig op de hoogte kan stellen over uw rechten en plichten en de mogelijkheden van een eventuele procedure.