Arbeidsrecht

Arbeidsrecht omvat alles wat samenhangt met de verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Bij arbeidsrecht moet u denken aan de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, loonvordering, concurrentie- en relatiebeding, reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, medezeggenschap, pensioenrecht, overgang van onderneming, sociale zekerheid, integriteit, gelijke behandeling, werkgeversaansprakelijkheid etc.

In het arbeidsrecht staan wij zowel werkgevers als werknemers bij. Dit zorgt ervoor dat wij arbeidszaken vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken.

Bent u werkgever en wilt u uw werknemer ontslaan? Of heeft u een arbeidsconflict met uw werknemer? Heeft u een zieke werknemer en wenst u advies over uw rechten en plichten in dit kader? Of overweegt u een reorganisatie en wilt u daarin worden bijgestaan? Wij adviseren, procederen en onderhandelen in vele verschillende zaken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bent u werknemer en wilt u protesteren tegen een ontslag op staande voet? Of wilt u dat uw werkgever uw loon betaalt? Wordt u ten onrechte door uw (ex)werkgever gehouden aan een concurrentiebeding? Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten beoordelen? Neem voor dergelijke zaken of een ander arbeidsrechtelijke kwestie vrijblijvend contact met ons op.