arbeidsrecht

Bij van Essen Advocaten kunnen zowel ondernemers als particulieren terecht voor arbeidsrechtelijke kwesties. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor cao-zaken.

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer. In het arbeidsrecht is het vaak van belang om snel te schakelen. Zo dient er in geval van ontslag rekening te worden gehouden met vervaltermijnen en wordt er voor andere arbeidsrechtzaken (zoals loonvorderingen) vaak geprocedeerd in kort geding. Van Essen Advocaten pakt uw zaak voortvarend op, onderneemt direct actie en informeert u op duidelijke en efficiënte wijze wat de te nemen stappen zijn en wat u kunt verwachten.

Zo kunt u bij Van Essen Advocaten bijvoorbeeld terecht voor het (laten) opstellen of beoordelen van uw arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten/vaststellingsovereenkomsten en reglementen (zoals een personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenreglement, autoreglement, veiligheidsvoorschriften, social mediabeleid, etc.).

Daarnaast kunnen zowel werkgevers als werknemer binnen het arbeidsrecht bij ons terecht voor onder andere:

  • Ontslag op staande voet;
  • Ontbinding bij de kantonrechter;
  • Opzeggen met toestemming van het UWV;
  • Collectief ontslag en reorganisatie;
  • (Cao-)loonvorderingen;
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • Concurrentie- en relatiebeding;
  • Opvolgend werkgeverschap;
  • Overgang van onderneming;
  • Etc.