Bestuurlijke boete

Toezichthoudende overheidsdiensten in Nederland beschikken over verschillende instrumenten om regels en wetten te handhaven. Bij een aantal van deze handhavingsinstrumenten speelt het innen van geld een rol. De bestuurlijke boete is zo’n instrument. Het CJIB verzorgt voor een aantal overheidsdiensten de inning van deze vorderingen.

Als een overheidsdienst een overtreding constateert, dan kan deze een bestuurlijke boete opleggen. Een bestuurlijke boete is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst. De overheidsdienst informeert u over de ontstane vordering met een brief, de zogenaamde beschikking.

In de beschikking is vermeld welke overtreding wanneer is geconstateerd. U kunt tegen de inhoud van de beschikking bezwaar indienen bij de betreffende overheidsdienst. Bezwaar indienen heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de vordering ondanks een ingediend bezwaar toch voor de vervaldatum van de acceptgiro moet worden betaald aan het CJIB. Blijkt naar aanleiding van het bezwaar dat de vordering ten onrechte is geïnd, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Mocht u een bezwaarprocedure overwegen, dan kunnen wij u van dienst zijn door een inschatting te maken van de kans van slagen van een bezwaar en ook bij het opstellen van een bezwaarschrift.