Bestuursrecht

Een probleem met de overheid? Ook dan kunt u terecht bij Van Essen Advocaten. Wij hebben ruime ervaring in zaken tegen overheidsorganen zoals gemeenten en andere bestuursorganen. Zo adviseren en procederen we onder meer over besluiten van de overheid tot handhaving en sancties, intrekking of weigering van vergunningen en sluiting van bedrijven.

Wij kunnen u bijstaan in voornemen- en bezwaarprocedures. Maar ook in procedures bij de Rechtbank, Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Verder bezitten we kennis en ervaring op het gebied van ambtenarenrecht.

Mr. Marielle van Essen kan tijdens een consultgesprek voor u een inschatting maken van uw kansen bij een eventuele bezwaarschrift- of beroepsprocedure. Dit voorkomt dat u nodeloos advocaatkosten maakt in kansloze procedures.

In spoedeisende zaken kan zij bovendien een voorlopige voorziening vorderen in kort geding. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid op korte termijn onoverkomelijke gevolgen voor u heeft.

Wij staan u graag bij in zaken betreffende:

ANDERE SPECIALISATIES

STRAFRECHT

BOPZ

  • Geschillen met overheid
  • Ambtenarenrecht
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Algemene wet bestuursrecht
  • Geschillen met overheid
  • Sociaal zekerheidsrecht
    lees verder

CIVIEL RECHT