BOPZ

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Mr. Marielle van Essen is naast bijstand in strafzaken eveneens gespecialiseerd in bijstand in zogenoemde BOPZ zaken. Dit zijn zaken waarbij cliënten zijn of dreigen gedwongen te worden opgenomen in een psychiatrische instelling. Dit is vaak een kwetsbaar moment in het leven van onze cliënten. Een opname wordt doorgaans als bijzonder ingrijpend ervaren. Deze groep cliënten verdient daarom onze extra aandacht.

Als we gebeld worden door of namens cliënten met een dergelijke zaak, gaan we als volgt te werk. Eerst stellen we ons als (opvolgend) advocaat bij de rechtbank en trachten op die wijze alle benodigde stukken te ontvangen. Deze stukken bestuderen we eerst grondig teneinde te bezien wat de redenen voor (een dreigende) opname zijn.

Hierna bezoeken we onze cliënten zo snel mogelijk. In de kliniek of bij hen thuis. Tijdens dit bezoek leggen we op rustige en duidelijke wijze uit wat er gaande is en wat de juridische mogelijkheden zijn. Als de cliënt dit wilt, betrekken wij familie of vrienden bij dit proces. Samen zoeken wij altijd naar alternatieven voor een gedwongen opname. Ook bereiden we zo mogelijk direct de zitting voor.

Bij BOPZ zaken komt de rechter naar het huis van de cliënt danwel naar de kliniek waar de cliënt inmiddels verblijft. Het maakt niet uit waar in Nederland dit is. Wij komen gewoon naar u toe. Bij deze “zitting” staan wij onze cliënten bij door het standpunt namens onze cliënten te formuleren. Ook mag de cliënt zelf aangeven wat deze vindt van de gedwongen opname. Bij de zitting zijn tevens aanwezig de behandelaar, arts en een griffier die namens de rechter alles noteert dat op zitting ter sprake komt. Wat niet veel mensen weten, is dat ook eventuele familieleden of vrienden deze zitting mogen bijwonen indien zij tot steun zijn danwel anderszins iets kunnen bijdragen aan deze zitting.

Mochten zich tijdens de opname problemen voordoen, ook dan kunnen wij u in bepaalde gevallen bijstaan. Een afwijzing van een tussentijds ontslag bijvoorbeeld. Of een bezwaar tegen verzoek tot dwangmedicatie. U kunt altijd met mr. Van Essen bellen om te bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

BOPZ zaken doen we zowel op betalende alsook pro deo basis. Dit om ervoor te zorgen dat deze cliënten ongeacht hun budget de best mogelijk bijstand krijgen.

Onze werkzaamheden bij BOPZ zaken bestaan onder meer uit:

  • piketbezoek bij inbewaringstelling
  • voorbereiden en bijwonen zitting verlenging inbewaringstelling
  • voorbereiden en bijwonen zitting (verlenging) voorlopige machtiging
  • voorbereiden en bijwonen zitting voorwaardelijke machtiging
  • voorbereiden en bijwonen zitting omzetting van een voorwaardelijke machting naar een voorlopige machtiging
  • voorbereiden en bijwonen zitting bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
  • voorbereiden en bijwonen hoorzitting bezwaar tegen verzoek dwangmedicatie

Mr. Van Essen is lid van verschillende vakorganisaties op het gebied van psychiatrisch patiëntenrecht. Zij woont regelmatig de vakgroepbijeenkomst BOPZ advocaten in Amsterdam bij. Ook volgt zij de nodige cursussen op het gebied van de Wet BOPZ en psychiatrische aandoeningen. Mr. Van Essen is om die reden door de rechtbank Amsterdam erkend als gespecialiseerde BOPZ advocate. Zij treedt in die hoedanigheid in heel Nederland op.

ANDERE SPECIALISATIES

STRAFRECHT

CIVIEL RECHT