Cao-recht

Het cao-recht regelt de rechten en plichten die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit kan gaan om kwesties tussen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao), maar ook om kwesties tussen werkgever en de vakbond of tussen de vakbond en de werkgeversvereniging. Van Essen Advocaten is bekend met veel cao’s in diverse branches, zoals bijvoorbeeld in het vervoer, transport en logistiek, metaal en techniek, de bouw en de uitzendbranche.

Binnen het cao-recht kunt u bij Van Essen Advocaten onder andere terecht voor de volgende kwesties:

  • Cao-loonvorderingen / nakoming van de cao;
  • (Bijstand of advies) bij cao-nalevingscontroles;
  • Advies over een ondernemings- of bedrijfstakcao’s / arbeidsvoorwaardenreglement;
  • Algemeen verbindend verklaarde cao’s;
  • Onderhandelingen met de vakbond;
  • Gerechtelijke procedures over cao’s.