cassatie

Nadat u bent veroordeeld door het gerechtshof of in sommige gevallen door de rechtbank is het mogelijk om tegen deze uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. In Nederland is de Hoge Raad de hoogste rechtsprekende instantie.

Anders dan bij de rechtbank en het gerechtshof (de feitenrechters) gaat de Hoge Raad niet opnieuw uw hele strafzaak behandelen. De Hoge Raad beoordeelt of het recht door de feitenrechter correct is toegepast. De Hoge Raad stelt dus niet zelfstandig opnieuw de feiten vast.

Een advocaat kan aan de hand een cassatieschriftuur (dit is een schriftelijk stuk) aangeven bij de Hoge Raad wat er niet klopt aan de uitspraak van de feitenrechter.

De Hoge Raad wijst vervolgens arrest (een uitspraak). Als de Hoge Raad tot de conclusie komt dat de verdachte ontvankelijk is, zal deze de schriftuur inhoudelijk behandelen.

In die gevallen dat de Hoge Raad een klacht gegrond verklaart, verwijst de Hoge Raad de zaak vaak terug naar een gerechtshof. Soms doet de Hoge Raad zelf (eind)uitspraak in de strafzaak, maar in veel gevallen dient de strafzaak geheel opnieuw te worden behandeld door het gerechtshof.

Wilt u in cassatie tegen uw veroordeling? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij staan u graag bij in uw cassatiezaak.