Civiel jeugdrecht

Binnen het civiel jeugdrecht kunt u bij Van Essen Advocaten terecht voor een tweetal onderdelen, namelijk de ondertoezichtstelling (ots) en de uithuisplaatsing (uhp).

Als er thuis problemen zijn met de opvoeding van uw kind, waardoor de ontwikkeling van uw kind in gevaar kan komen, dan kan de kinderrechter beslissen dat uw kind onder toezicht wordt gesteld. Er wordt dan een gezinsvoogd aangewezen die u begeleidt bij de verzorging en opvoeding van uw kind. De rechter kan de ots maatregel voor maximaal 12 maanden opleggen. Deze maatregel kan steeds met een jaar verlengd worden.

Als een ondertoezichtstelling niet voldoende is en er sprake is van aanhoudende problematiek in de gezinssituatie, dan kan uw kind ook uithuisgeplaatst worden. In dat geval kan uw kind in een pleeggezin, een hulpverleningsinstelling of een instelling voor gesloten jeugdzorg worden geplaats.

Is er sprake van een (verzoek tot) ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing binnen uw gezin? Dan kunt u bij Van Essen Advocaten terecht voor advies en bijstand.