Contractenrecht en verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht en het contractenrecht zien voornamelijk op overeenkomsten tussen twee of meer partijen. Bijvoorbeeld voor een samenwerking of voor de levering van een product of dienst. Soms worden de gemaakte afspraken niet goed vastgelegd en kan er discussie ontstaan over de inhoud van de overeenkomst en de interpretatie van de afspraken. En wat gebeurt er als een partij zijn of haar afspraken niet nakomt? Van Essen Advocaten is u graag van dienst.

Binnen het contractenrecht en verbintenissenrecht kunt u bij Van Essen Advocaten terecht voor:

  • Het opstellen van overeenkomsten (zoals samenwerkingsovereenkomsten, zzp-overeenkomsten, privacy-statements, beleidsregels, koopovereenkomsten etc.);
  • Het opstellen van algemene voorwaarden;
  • Nakoming;
  • Ontbinding;
  • Wanprestatie;
  • Onrechtmatige daad;
  • Beslag en executie.