DERECHO ADMINISTRATIVO

Een probleem met de overheid? Ook dan kunt u terecht bij Van Essen Advocaten. Wij hebben ruime ervaring in zaken tegen overheidsorganen zoals gemeenten en andere bestuursorganen. Zo adviseren en procederen we onder meer over besluiten van de overheid tot handhaving en sancties, intrekking of weigering van vergunningen en sluiting van bedrijven.

Wij kunnen u verder bijstaan in voornemen- en bezwaarprocedures. Maar ook in procedures bij de Rechtbank, Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Voorts bezitten we kennis en ervaring op het gebied van ambtenarenrecht.

Mr. Marielle van Essen kan tijdens een consultgesprek voor u een inschatting maken van uw kansen bij een eventuele bezwaarschrift- of beroepsprocedure. Dit voorkomt dat u nodeloos advocaatkosten maakt in kansloze procedures.

In spoedeisende zaken kan zij bovendien een voorlopige voorziening vorderen in kort geding. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid op korte termijn onoverkomelijke gevolgen voor u heeft.

Wij staan u graag bij in zaken betreffende:

OTRAS ESPECIALIDADES

DERECHO PENAL

 • Organizaciones criminales
 • Contrabando y tráfico de drogas
 • Delitos de violencia
 • Delitos sexuales
 • Blanqueo de capitales
 • Derecho penal juvenil
 • Partes perjudicadas y víctimas
  leer más

CASOS DE INGRESOS FORZOSOS EN HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS (BOPZ)

 • Ingreso en institución psiquiátrica
 • Autorización judicial provisional
 • Autorización judicial condicional
 • Conversión de una autorización
 • Rechazo de alta hospitalaria
 • Reclamación por tratamiento forzoso
 • Segunda opinión
  leer más

DERECHO CIVIL

 • Responsabilidad
 • Derecho laboral
 • Derecho de alquiler
 • Derecho hípico
 • Derecho civil juvenil
 • Derecho de las personas y de familia
  leer más