Gratieverzoek

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als veroordeelde de koning verzoeken om gratie: het kwijtschelden, wijzigen of verminderen van uw straf of maatregel. Dit wordt een gratieverzoek genoemd.

Uit artikel 2 van de Gratiewet volgt dat aan u als veroordeelde om twee redenen gratie kan worden verleend.

In de eerste plaats kan er gratie worden verleend als sprake is van enige omstandigheid waarmee de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf of maatregel.

Er kan daarnaast aan u gratie worden verleend in het geval aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechtelijke beslissing of de voorzetting daarvan geen na te streven doel wordt gediend.

Wilt voor het indienen van uw gratieverzoek door ons worden bijgestaan? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor.

E-mail contact: info@vanessen-advocaten.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 203080085