Handhavingsbesluiten

Heeft u een bouwwerk op uw terrein geplaatst zonder de vereiste vergunning en van de gemeente een handhavingsbesluit ontvangen? Of heeft de gemeente uw vergunning voor uw horecabedrijf (tijdelijk) ingetrokken? Dit zijn voorbeelden van handhavingsbesluiten waartegen u in bezwaar kunt gaan om alsnog de benodigde vergunning te verkrijgen, te kunnen behouden óf om een eventuele boete van tafel te krijgen.

Maar ook de situatie dat uw buren zonder de vereiste vergunning een bouwwerk hebben opgericht, of de overlast die u ervaart van de nabije horecaonderneming valt onder handhaving. U kunt in een dergelijk geval als belanghebbende de overheid verzoeken om handhavend op te treden tegen uw buren respectievelijk de horecaonderneming. Wij kunnen u bij het opstellen van het betreffende verzoek tot handhavend optreden begeleiden, alsook kunnen wij het verzoek opstellen.

Indien de overheid uw verzoek afwijst, kunt u hiertegen in bezwaar bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Is het bestuursorgaan het niet eens met uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechter. Voor het opstellen van een bezwaarschrift en/of beroepschrift is het belangrijk dat de feiten en omstandigheden worden omschreven en dat wordt gewezen op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij kunnen u daarin adviseren alsook kunnen wij de betreffende stukken voor u opstellen.

Indien u door Van Essen Advocaten wilt worden bijstaan,
kunt u contact opnemen met ons kantoor.

E-mail contact: info@vanessen-advocaten.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 203080085