Herziening

Nadat u onherroepelijk bent veroordeeld is het in sommige gevallen toch nog mogelijk om uw strafzaak voor de rechter te brengen en opnieuw te laten beoordelen.

In specifieke gevallen kan men een herzieningsprocedure starten bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een herzieningsprocedure kan slagen als er sprake is van een novum (een nieuw feit wat niet eerder bekend was bij de rechter). Bij een novum kan worden gedacht aan een nieuw DNA-onderzoek dat een ander licht op de zaak doet werpen.

Het is tevens mogelijk om een herzieningsverzoek in te dienen als sprake is van twee tegenstrijdige veroordelingen of wanneer sprake is van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin wordt geoordeeld dat er sprake is van een mensenrechtenschending.

Indien de Hoge Raad tot het oordeel is gekomen dat de zaak dient te worden heropend zal uw strafzaak opnieuw door de feitenrechter worden behandeld.

Bent u van mening dat in uw strafzaak een herziening dient te volgen? Van Essen Advocaten staat u graag bij in uw herzieningsprocedure.