Minderjarigen

In het Nederlandse strafrecht heeft de minderjarige een bijzondere positie gekregen. Kinderen tot twaalf jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Voor jeugdigen van twaalf tot achttien geldt het jeugdstrafrecht. In bijzondere gevallen kunnen zestien- en zeventienjarigen onder het volwassenenstrafrecht worden berecht.

Andersom geldt ook dat het jeugdstrafrecht in bijzondere gevallen van toepassing kan worden verklaard op jongvolwassenen van achttien tot drieëntwintig jaar.

Niet alleen zijn de straffen anders geregeld voor minderjarigen, ook heeft het strafproces onder het jeugdstrafrecht een andere invulling.

Zo zijn er bijvoorbeeld meer ‘deelnemers’ in het strafproces, zoals de Raad van de Kinderbescherming en Jeugdbescherming, maar ook ouders hebben een meer prominente rol.

Om rechtsbijstand aan minderjarigen te mogen leveren moeten advocaten aan verschillende aanvullende voorwaarden voldoen, waaruit blijkt dat de specialistische kennis van het jeugdstrafrecht aanwezig is. Bij Van Essen Advocaten voldoen wij aan deze voorwaarden en is deze kennis ruimschoots aanwezig. Indien u, of uw kind, gebruik wil maken van onze juridische bijstand, neem dan contact met ons op!