Ontnemingen

Ontneming betekent dat bij of na de uitspraak in uw strafzaak de rechter kan bepalen dat wederrechtelijk verkregen voordeel (winst uit misdrijven) door u aan de Staat moet worden terugbetaald, indien er voldoende aanwijzingen van het bestaan van dat voordeel zijn.

In sommige gevallen kan er voor de ontneming zelfs naar alle inkomsten en uitgaven binnen een periode van maximaal zes jaar worden gekeken. Indien inkomsten niet of onvoldoende verklaarbaar zijn, kan de rechter deze inkomsten als wederrechtelijk

verkregen voordeel aanmerken, ongeacht of deze inkomsten een relatie hebben met het feit waarvan u verdacht wordt (of werd).

Als terugbetaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel uitblijft kan de rechter, in uiterst geval, bevelen dat er lijfsdwang (detentie) wordt toegepast voor een periode van maximaal drie jaar. Hieruit blijkt de noodzaak op een goede en adequate rechtsbijstand in uw ontnemingzaak. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om die rechtsbijstand te kunnen leveren!