OVERLEVERING AAN BELGIË VOORKOMEN VANWEGE SLECHTE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN

In een groot lopend drugsonderzoek hadden de Belgische autoriteiten om de overlevering van cliënt verzocht.
Het Belgisch OM wilde cliënt verhoren alsook vervolgen voor de feiten waarvan hij verdacht wordt.

Normaliter is de overlevering aan een Europese lidstaat een formaliteit: verdachten en veroordeelden worden moeiteloos over en weer overgeleverd.

Drie dagen voor de zitting bracht het het Europees Comité voor de Preventie van Foltering echter een vernietigend rapport uit over de desastreuze staat van de Belgische gevangenissen.
Het Comité heeft de afgelopen 20 jaar in alle 46 Lidstaten nog nooit zo’n slechte situatie aangetroffen als in België.
In België zijn jaarlijks zeer grote stakingen.
Deze stakingen hebben uitzonderlijk ernstige gevolgen voor de leefomstandigheden, gezondheid en veiligheid van gedetineerden. De stakingen leiden met name tot vrijwel permanente opsluiting in cellen, ernstige verstoring van de distributie van maaltijden, drastische verslechtering van de hygiënische situatie, ernstige beperkingen t.a.v. de toegang tot de medische zorg en een nagenoeg volledige beëindiging van het contact met de buitenwereld.

Alhoewel Het Comité België al meerdere malen heeft gewaarschuwd, is van verbetering geen enkele sprake.

Ter zitting heb ik betoogd dat de overlevering aan België in strijd is met artikel 2 en 3 EVRM, respectievelijk het recht op leven en het verbod op foltering.

En met succes! Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam de beslissing voor onbepaalde tijd aangehouden in verband met de slechte staat van de Belgische gevangenissen.
Cliënt wordt voorlopig niet aan België overgeleverd. Deze week ga ik – met dit vonnis in handen – verzoeken om cliënt vrij te laten uit de Nederlandse gevangenis!

Wilt u meer weten over de procedure omtrent overlevering of uitlevering? Neem telefonisch contact op met ons kantoor (020-3080085).

Mr. Zahra Boufadiss

Belgie, CPT, Detentieomstandigheden, EVRM, Overlevering, Uitlevering

Deel dit bericht:
Gerelateerde Posts