Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

Zowel rechtmatig als onrechtmatig overheidsoptreden kan leiden tot schade. Als u door rechtmatig overheidsoptreden schade oploopt, kunt u hiervoor nadeelcompensatie aanvragen. Van rechtmatig overheidsoptreden kan bijvoorbeeld sprake zijn als er onderhoudswerkzaamheden worden verricht, waardoor uw bedrijf niet meer goed bereikbaar is voor uw klanten en u wordt getroffen met omzetverlies of omrijdschade.

Maar ook de situatie dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd waardoor uw woning in waarde daalt. Een dergelijk nadeel kan in bepaalde gevallen worden gecompenseerd door een schadevergoeding van de overheid.

Van onrechtmatig overheidsoptreden kan bijvoorbeeld sprake zijn als de overheid een bouwvergunning heeft geweigerd en de rechter uiteindelijk beslist dat dit onjuist is geweest. De schade ten gevolge van het onjuiste besluit, zoals omzet die hierdoor is gemist of hogere bouwkosten, kunnen onder omstandigheden dan gecompenseerd worden.

Het vaststellen van schade ten gevolge van overheidshandelen en het verzoek aan de overheid om die schade te vergoeden kan lastig zijn. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.