Smaad / Laster

Smaad en laster zijn vormen van belediging. Het gaat om zogenaamde klachtdelicten. Dit betekent dat er enkel vervolgd kan worden wanneer iemand aangifte doet. Uitzondering hierop is smaad of laster tegen het openbaar gezag, een instelling of smaad tegen een ambtenaar in functie zoals een politieagent.

Smaad is het opzettelijk schade toebrengen aan iemands reputatie of goede naam. Er is kortgezegd sprake van smaad indien iemand opzettelijk ‘slechte’ dingen zegt over een ander met het doel die ander in een kwaad daglicht te stellen. Iemand kan niet voor smaad worden veroordeeld wanneer hij redelijkerwijs dacht dat hetgeen hij zei de waarheid was en dat het in het algemeen belang was dat dit werd gezegd.

Smaad kan ook worden gepleegd door het plaatsen van een afbeelding of een geschrift, zoals in een krant. Dat heet een smaadschrift.

Er is sprake van laster indien een persoon smaad of smaadschrift pleegt, terwijl hij weet dat hetgeen hij zegt niet waar is.  Ook een valse aangifte kan onder laster vallen.

Op smaad staat een maximum gevangenisstraf van 6 maanden of een geldboete van de derde categorie (7.800 euro). Op laster staat een maximum gevangenisstraf van 2 jaar of een geldboete van de vierde categorie (19.500 euro).  De maximumstraf kan met een derde worden verhoogd, indien de laster wordt gepleegd tegen het openbaar gezag, een ambtenaar in functie of een hoofd of lid van de regering van een bevriende staat.

Vaak is er bij smaad en laster ook sprake van reputatieschade bij het vermeende slachtoffer. Een slachtoffer kan zowel in een strafrechtelijke als civiele procedure proberen om hiervoor schadevergoeding te krijgen.

Indien u wordt verdacht van smaad of laster is het raadzaam om contact op te nemen met ons kantoor. Wij staan u graag bij!