Sociaal zekerheidsrecht

In Nederland heeft iedereen te maken met het sociaal zekerheidsstelsel. Heeft u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, zit u in de ziektewet of krijgt u WW, dan maakt u gebruik van sociale voorzieningen. Dit is onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht. Als werknemer betaalt u premie voor de volksvoorzieningen. En als werkgever houdt u premies in op de lonen die u betaalt.

Wij kunnen u bijstaan in vele juridische geschillen. Vindt u bijvoorbeeld dat u recht heeft op een uitkering op grond van de werkloosheidwet, ziektewet of WIA maar

krijgt u die niet. Of is uw uitkering beëindigd of verlaagd of moet u uw uitkering (deels) terugbetalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons kantoor.

Als u een besluit ontvangt waar u het niet mee eens bent, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de organisatie die het besluit heeft genomen. Na die termijn is het niet meer mogelijk in bezwaar te gaan. Het is dan ook van belang u tijdig te laten informeren over uw rechten.