Fraude

U wordt verdacht van fraude – wat nu?

Er zijn een aantal manieren waarop u erachter komt dat u wordt verdacht van fraude en/of financieel en economisch strafrechtelijke feiten:

 • U heeft een brief ontvangen van de politie / FIOD om als verdachte te verschijnen voor verhoor of om informatie aan te leveren en/of
 • U heeft een dagvaarding ontvangen om bij de politierechter of meervoudige kamer te verschijnen
 • U wordt gearresteerd door de politie / FIOD en/of
 • U wordt ineens geconfronteerd met een huiszoeking of een doorzoeking van uw bedrijfspand.
 • U hoort via mensen uit uw omgeving dat zij als getuige of medeverdachte over u worden verhoord door de politie / FIOD.

Om te beginnen: wat is fraude?

Van fraude, ook vaak oplichting genoemd, is simpel gezegd sprake indien u zaken bewust anders hebt voorgesteld dan ze zijn. U deed dit om uzelf en eventuele anderen te verrijken. Daarmee handelt u in strijd met de wet.

Er zijn veel verschillende soorten fraude. Een paar voorbeelden:

In de categorie beleggingsfraude/financiële fraude:

 • vastgoedfraude
 • ponzifraudes (piramidefraudes)
 • handelen met voorkennis
 • hypotheekfraude
 • faillissementsfraude
 • cryptocurrencyfraude of bitcoinfraude

In de categorie belastingfraude/fiscale fraude:

 • belastingontduiking
 • BTW (carrousel) fraude
 • niet of niet tijdig doen van aangiften omzet- en inkomstenbelasting
 • doen van valse aangifte omzet- en inkomstenbelasting
 • niet of niet juist voeren bedrijfsadministratie
 • opstellen/gebruiken valse facturen
 • douanedelicten
 • ontduiken invoerrechten
 • smokkel tabakswaren

In de categorie sociale-zekerheidsfraude:

 • opzettelijk onterecht genieten van een uitkering
 • opzettelijk onterecht genieten van toeslagen zoals persoonsgebonden budget (PGB), huurtoeslag, toeslag kinderopvang.

Overige fraudezaken:

 • internetfraude
 • bitcoinfraude
 • creditcard fraude
 • telecomfraude
 • creditcardfraude / pinpasfraude
 • valsheid in geschrifte
 • diplomafraude / examenfraude

Andere strafbare feiten gerelateerd aan fraude:

 • Valsheid in geschrifte
 • Witwassen

Wat moet u doen als u verdacht wordt van fraude?

Leg nooit een verklaring af zonder voorafgaand overleg met uw advocaat.

Beantwoord ook zeker geen – zogenaamd off the record – vragen van rechercheurs voordat u uw advocaat heeft gesproken.

Zorg ervoor dat u een advocaat raadpleegt die kennis en ervaring heeft met fraudezaken.
Mr. Van Essen behandelt als advocaat inmiddels al meer dan 16 jaar fraudezaken.
Zij kan u precies vertellen wat wijsheid is in uw geval. Zo nodig zorgt zij ook voor uitstel van het gepland verhoor bij de politie/FIOD. Zij gaat desgewenst ook met u mee naar het verhoor.

Ook als u bent aangehouden, vraagt u om eerst en direct met mr. Van Essen te mogen spreken. Let op: u heeft het recht hierop. U bent niet verplicht mee te werken aan verhoren.
Ook buiten kantooruren is Mr. Van Essen bereikbaar op het nummer 0031(0)642306929. Mocht zij zelf niet beschikbaar zijn, dan staat altijd een van de andere advocaten van Van Essen Advocaten paraat om directe hulp te bieden.
Mr. Van Essen of een van haar medewerkers zal met spoed een gesprek met u hebben waarin direct alles wordt besproken dat nodig is om tot een goede aanpak van uw fraudezaak te komen.

Geef geen toestemming voor een huiszoeking of afname DNA

Geeft geen toestemming voor doorzoeking of DNA-afname. Het is mogelijk dat het onderzoeksteam uw huis mag doorzoeken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld omdat ze hiervoor een machtiging hebben gekregen van de Officier van Justitie of Rechter-Commissaris. Toch is het belangrijk dat u aangeeft dat u hier geen toestemming voor geeft. Dit is een voorwaarde om later verweer te kunnen voeren tegen de doorzoeking.

Wees bewust van uw vertrouwelijke communicatie

Wees er verder van bewust dat zowel uw telefoon alsook uw woning kan worden afgeluisterd. Uw internetverkeer kan worden onderschept en personen tegen wie u mededelingen doet kunnen hierover verklaringen afleggen.

Beperk overleg over uw zaak zoveel mogelijk tot uw advocaat. Gesprekken met uw advocaat zijn altijd vertrouwelijk en mogen niet als bewijs in uw zaak worden gebruikt.

Wat doet uw advocaat in uw fraude zaak?

1. Voorgesprek en bijwonen verhoor

Naast voorbesprekingen met u, zal mr. Van Essen desgewenst het verhoor met de politie/ FIOD bijwonen. U heeft recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.
Zij zorgt ervoor dat het verhoor op nette manier verloopt, dat u niet onnodig onder druk wordt gezet, dat uw verklaring of uw beroep op zwijgrecht goed op papier komt te staan.

2. Strategie met oog op vrijlating

Zit u vast, dan zal de strategie zich met name toespitsen op uw vrijlating. Mr. Van Essen zal samen met u zoeken naar naar argumenten en onderbouwende stukken voor vrijlating. Ze zal samen met u kijken welke omstandigheden in uw geval meespelen. Welke strategie er wordt gekozen is afhankelijk van uw eigen wensen en uw omstandigheden.

3. Zo snel mogelijk onderzoekswensen opgeven

Ook bestuderen we zo snel mogelijk het dossier en bekijken we welke eventuele onderzoeken uw verhaal kunnen ondersteunen. Mr. Van Essen zal dan bij de politie/FIOD, de officier van justitie of de rechter-commissaris (onderzoeksrechter) het dossier opvragen.

4. Sepot of schikking voordat zaak bij de rechter komt

Mr. Van Essen streeft er altijd naar om te voorkomen dat uw zaak überhaupt voor de rechter komt. Bijvoorbeeld door te verzoeken om de zaak te seponeren (ten einde te laten verklaren) of door met het openbaar ministerie tot een schikking te komen. Een schikking houdt in dat in ruil voor inlevering van gelden en goederen en/of betaling van een soort boete justitie afziet van verdere vervolging.

5. Pleitnota

Indien de zaak wel naar de rechtbank wordt gestuurd voor een inhoudelijke behandeling, dan zal mr. Van Essen een pleitnota opstellen. In de pleitnota wordt uw verhaal zo goed mogelijk (juridisch) verwoord, zodat de rechter u vrijspreekt of strafvermindering geeft. Deze pleitnota zal Mr. Van Essen tijdens de zitting voordragen: het pleidooi.
Deze pleitnota wordt voor de zitting uitgebreid met u besproken. Ook de zitting wordt uitgebreid met u voorbereid. Hoe gaat zo’n zitting? Welke vragen kunt u verwachten? Welke straffen kunt u mogelijk krijgen.

Het is belangrijk dat uw advocaat naar deze zitting toe de tijd neemt om het dossier en uw verhaal goed met u te bespreken. Ook als u vast zit komt uw advocaat geregeld naar u toe.

Welke straffen staan op fraude?

De rechter kan kiezen uit een aantal straffen.

1. Gevangenisstraf

Allereerst een onvoorwaardelijke en een voorwaardelijke vrijheidsstraf.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf houdt in dat u echt in een gevangenis moet zitten. Voorwaardelijke gevangenisstraf houdt in dat u onder voorwaarden en met een proeftijd vrij bent. Gaat u in de fout tijdens die proeftijd, dan zult u de gevangenisstraf alsnog moeten uitzitten.

2. Werkstraf en geldboete

Verder kan een rechter kiezen voor een werkstraf al dan niet in combinatie met een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf. Ook kan gekozen worden voor een (combinatie met een) geldboete.

3. Schadevergoedingsmaatregel

De door slachtoffers gevraagde schadevergoeding kan worden toegewezen in combinatie met een schadevergoedingsmaatregel. Dit betekent dat indien u deze schade niet snel genoeg vergoed, u ook hiervoor kunt komen vast te zitten. Na deze detentie bestaat nog steeds de plicht om die schade te vergoeden.

4. Aanvullende maatregelen

Wat tegenwoordig ook vaak wordt gedaan, is het opleggen van allerlei maatregelen zoals bijvoorbeeld ontzetting uit een bepaald beroep voor een bepaalde periode.

Stel, u werkt bij een financiële instelling en u hebt zich schuldig gemaakt aan fraude, dan kan u mogelijk worden verboden om gedurende 5 jaren werkzaam te zijn bij een financiële instelling.

Ook kan de rechter er in ernstige gevallen voor kiezen het vonnis met uw naam en toenaam te publiceren waardoor u voor iedere burger of (toekomstig) werkgever of klant bekend staat als fraudeur.

Let op: op fraude staan hoge straffen

Het idee dat op fraude slechts een werkstrafje staat, is allang achterhaald.
De ervaring leert, dat rechters zonder blikken of blozen langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opleggen al dan niet in combinatie met ingrijpende maatregelen.
Laatst werd nog in een zaak over BTW-fraude (belastingfraude) 8 jaren onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Lees hier de uitspraak.

Juist daarom is het belangrijk dat u zich direct bij aanvang van de verdenking bij laat staan door een ervaren advocaat in fraudezaken. Alleen dan kan de schade zoveel mogelijk worden beperkt.

Hoe bepaalt de rechter de straf?

1. Ernst van de zaak

Bij bepaling van de hoogte en aard van de straf, wordt niet alleen gekeken naar de ernst van de feiten, maar ook naar de duur van de feiten, het schadebedrag en uw rol hierin.

2. Persoonlijke omstandigheden

Ook wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Heeft u al een strafblad of niet? Hebt u de feiten gepleegd vanwege bijzondere omstandigheden? Heeft u zorg te dragen voor gezin of bedrijf? Zijn de feiten al erg oud? Heeft u meegewerkt aan het onderzoek en direct openheid van zaken gegeven?

Wordt u of een familielid of vriend/vriendin verdacht van fraude? Of wilt u weten of wat u doet strafbaar is? Bent u uitgenodigd voor verhoor of aangehouden? Bent u niet tevreden met uw huidige advocaat? Neem dan contact op met ons kantoor op het nummer 0031-20-3080085. In geval van spoed zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op het nummer 0031-642306929. Wij nodigen u uit voor een kosteloos kennismakingsgesprek. U kunt ons ook per e-mail bereiken op vanessen@vanessen-advocaten.nl.

ANDERE SPECIALISATIES

STRAFRECHT

 • Criminele organisaties
 • Drugszaken
 • Geweldsdelicten
 • Zedenzaken
 • Witwasdelicten
 • Jeugd(straf)recht
 • Benadeelde partijen
  lees verder

CIVIEL RECHT