Valsheid in geschrifte

In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is het vervalsen van documenten strafbaar gesteld. Dit heet valsheid in geschrifte.  Hierbij gaat het om documenten die in het maatschappelijk verkeer enige waarde hebben en die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: huurovereenkomsten, spaarobligaties, arbeidscontracten, facturen, diploma’s, identiteitsbewijzen, etcetera.
Ook het opzettelijk gebruik maken van valse documenten is verboden.
De maximumstraf die kan worden opgelegd wegens valsheid in geschrifte is een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Voor een veroordeling voor valsheid in geschrifte dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

– Er dient sprake te zijn van een geschrift;
– Het geschrift moet een bewijsbestemming hebben: het document dient bijvoorbeeld om aan te tonen wat voor werk u heeft, hoeveel u verdient, welke opleiding u heeft gevolgd;
– Het geschrift dient te zijn opgemaakt met het oogmerk (het naaste doel) om het als echt en onvervalst te gebruiken.

Valsheid in geschrifte is een potentieel ernstig delict dat nare gevolgen voor u, maar ook voor bijvoorbeeld uw onderneming, kan hebben.

Het is verstandig om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan en adviseren.

Wij hebben de expertise in huis en kunnen inschatten in hoeverre u risico u loopt op een veroordeling wegens valsheid in geschrifte.
Tevens kunnen wij een realistische schatting geven van de mogelijke straf die aan u kan worden opgelegd.

Heeft u een dagvaarding wegens valsheid in geschrifte ontvangen?
Neem dan direct en vrijblijvend contact op met ons kantoor op 020-3080085.