TUL / Omzetting taakstraf

Aan een veroordeelde wordt vaak een (deels) voorwaardelijke straf opgelegd. Een voorwaardelijke straf houdt in dat een straf wordt opgelegd, maar dat deze niet direct ten uitvoer wordt gelegd.

Om te voorkomen dat de straf ten uitvoer wordt gelegd, moet een veroordeelde zich gedurende een proeftijd aan een aantal voorwaarden houden. De veroordeelde mag gedurende de proeftijd bijvoorbeeld geen strafbare feiten plegen; dit is een zogenaamde algemene voorwaarde.

Een rechter kan ook bijzondere voorwaarden opleggen aan een veroordeelde, zoals een contactverbod of behandelverplichting in een kliniek.

Wanneer een veroordeelde zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan de officier van justitie eisen dat de voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt gelegd.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een strafbaar feit pleegt tijdens zijn proeftijd, dan kan de officier van justitie naast een straf voor het nieuwe feit, ook eisen dat de voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt gelegd.

Wanneer iemand zijn taakstraf niet, of niet goed, uitvoert, kan de officier van justitie aan de rechtbank verzoeken om de taakstraf om te zetten in hechtenis. Een taakstraf van bijvoorbeeld 50 uur kan dan worden omgezet in 25 dagen hechtenis.

Wanneer de officier van justitie een taakstraf wil omzetten, of een voorwaardelijke straf ten uitvoer wil leggen, wordt u gedagvaard. Is er bij u een dergelijke dagvaarding op de deurmat gevallen? Neem dan direct contact op met ons kantoor. Onze advocaten staan u graag bij tijdens de zitting!