Uit- en overlevering

Het is mogelijk dat u wordt verwijderd uit Nederland in verband met een strafrechtelijk onderzoek in een ander land of in verband met de tenuitvoerlegging van een in een ander land opgelegde straf of maatregel. Dit wordt in het strafrecht ook wel uit– en overlevering van personen genoemd.

Er is sprake van overlevering als u wordt overgebracht naar een land dat behoort tot Europese Unie. Wanneer het niet gaat om het overbrengen van een persoon naar een EU-lidstaat, dan wordt er gesproken van uitlevering.

Het uit– of overleveren kan voor u grote (nadelige) gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat u wordt uitgeleverd naar een land waarin de detentieomstandigheden bijzonder slecht zijn of waarin er hoogstwaarschijnlijk geen eerlijk strafproces zal plaatsvinden.

De advocaten van ons kantoor doen er alles aan om te zorgen dat uw rechten in de uit– of overleveringszaak worden beschermd.
Indien u door Van Essen Advocaten wilt worden bijstaan, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

E-mail contact: info@vanessen-advocaten.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 203080085