Vrijspraak voor Karin Pril voor maken heimelijke opnames

Zojuist, dinsdag 24 juli 2018, heeft de Rechtbank Almelo mijn cliënte Karin Prilvrijgesproken in de strafzaak die al jaren tegen haar loopt.

Karin werd verdacht van het heimelijk maken van opnames van een gesprek tussen haar mediator en medewerkers van de politie, haar toenmalig werkgever. Dit gesprek woonde zij zelf niet bij.

Ze ontkent de opname te hebben gemaakt. Wel heeft ze, eenmaal in bezit van deze opname, de inhoud ervan als soort van klokkenluider van misstanden jegens haarzelf, aan de kaak willen stellen bij de Mediation Federatie alsook de Korpschef van Politie.

Niet de mediator en de politie, maar zijzelf en haar jurist wordt vervolgens door een hierop volgende strafzaak letterlijk het leven zuur gemaakt.

Vrijspraak Karin Pril

Wat stond er op die zogenaamd heimelijk gemaakte opnames?

De inhoud van dat gesprek is in haar bezit gekomen en heeft reden gegeven om haar toenmalig jurist een en ander voor te laten leggen aan de Mediation Federatie alsook de Korpschef van Politie.

Zoals cliënte en haar jurist het gesprek interpreteerden, werd een poging gedaan om haar achter haar rug ‘gek’ verklaard te krijgen zodat ze als werknemer bij de politie kon worden verwijderd op een manier die onder de verzekering van de politie viel.

Karin zou hiermee mogelijk tonnen aan vergoeding mislopen voor een door haar tijdens werk opgelopen PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en een depressie die door een conflict met haar werkgever werd veroorzaakt.

En, erger nog, natuurlijk zou ze haar baan verliezen waar ze maar liefst meer dan 25 jaar haar ziel en zaligheid in had gestoken.

Niet de mediator en de politie, maar Karin en haar jurist worden ‘aangepakt’!

Wat schetst haar verbazing; niet de mediator en de politiemedewerkers worden aangepakt, maar zijzelf en haar jurist. Nota bene middels een strafrechtelijke vervolging. Alsnog de nekslag voor haar functie als agente.
Karin wordt vervolgd voor het heimelijk maken van opnames en haar jurist voor het verspreiden van deze heimelijk gemaakte opnames.

Haar jurist werd vervolgd doordat de mediator aangifte tegen hem had gedaan.
Karin niet door een aangifte van de mediator, maar op ambtshalve beslissing van het OM. Niet doordat de mediator aangifte ook tegen haar had gedaan.

Wel gaf de mediator bij de politie duidelijk te kennen dat hij vond dat haar werkgever, de politie dus, hier actie op moest ondernemen.

Geslaagde wraking van de rechter-commissaris in de strafzaak

De onderzoeksrechter, oftewel rechter-commissaris in deze hierop volgende strafzaak, die de bewuste mediator alsook politiemedewerkers in bijzijn van de advocaten moest horen, is door de verdediging met succes gewraakt en van de zaak gehaald. Reden hiervoor was de ontstane schijn van vooringenomenheid ten voordele van de mediator. Klik hier voor de uitspraak van de wrakingskamer.

Zo had Karin inmiddels niet alleen het gevoel door haar mediator en werkgever, maar ook nog eens door het Openbaar Ministerie en als klap op de vuurpijl de Rechterlijke Macht te worden ‘belazerd en gepakt’.

En dat alles, let wel, ontstaan door het uitschrijven van een boete die ze van haar werkgever moest intrekken.

Verdediging betoogt niet ontvankelijkheid OM, vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging

De verdediging betoogde 14 dagen geleden tijdens de inhoudelijke behandeling allereerst de niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, omdat zij om maar liefst 8 verschillende redenen Karin nooit hadden mogen vervolgen.

Maar subsidiair ook vrijspraak, mocht het OM toch door de rechtbank ontvankelijk worden verklaard.
Er was namelijk op geen enkele manier bewezen dat Karin die opnames heeft gemaakt. Anders dan de mediator en politiemedewerkers naar hun mening vragen, is door de politie helemaal geen onderzoek verricht naar de stelling dat Karin diegene is geweest die de opnames heeft gemaakt.
Bovendien heeft de wetgever met deze strafbepaling over heimelijke opnames bedoeld de privacy te beschermen van de gespreksdeelnemers. Tijdens dit gesprek wordt echter enkel over privacygevoelige informatie van cliënte zelf gesproken. Dit betekent meer subsidiair dat cliënte moet worden ontslagen van rechtsvervolging.

De aanwezigheid van een grote groep oud-collega’s en andere belangstellenden tijdens de zitting om Karin te steunen was hartverwarmend.

Vandaag zegeviert het recht: Karin wordt vrijgesproken door de Rechtbank Almelo

Vandaag, 14 dagen later, zijn Karin en haar jurist vrijgesproken door de rechtbank.
Reden hiervoor is, dat de rechtbank niet buiten redelijke twijfel kan vaststellen dat zij de opnames heeft gemaakt. Dit betekent ook, dat mogelijk dus toch een van de gespreksdeelnemers om zijn moverende redenen de opname kan hebben gemaakt en bij Karin bezorgd. In dat geval is geen sprake van heimelijk opnames, nu hiervan slechts sprake is indien de beklaagde zelf geen gespreksdeelnemer is.

En als niet vast staat dat de opname heimelijk is gemaakt, dan kan de jurist uiteraard ook niet worden veroordeeld voor het verspreiden van deze vermeend heimelijk gemaakte opname.

De rechtbank deelde ook het standpunt van de verdediging dat geen onderzoek was verricht naar het standpunt van het OM dat cliënte die opname had gemaakt. Hoewel de gespreksdeelnemers net als cliënte ontkenden dit te hebben gedaan, kon de enkele (betwiste) stelling dat cliënte hierbij meer belang had niet tot een ander oordeel leiden.

Vrijspraak dus!
Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank in de zaak van Karin.
Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank in de zaak van haar voormalig jurist.

Nu gaan wij hier op kantoor 14 dagen lang duimen dat het OM zo verstandig is geen hoger beroep in te stellen tegen deze goed gemotiveerde uitspraak. Laat hen dit dossier van deze onbegrijpelijke strafzaak zo snel mogelijk sluiten. Dan kan Karin ook weer met haar leven verder.

Ondergetekende moet nog even doorvechten: tuchtzaak en strafzaak aan haar broek (rok)

Ondergetekende daarentegen zal voorlopig nog niet klaar zijn met deze kwestie nu de mediator en diens advocaat tegen mij een tuchtklacht hebben ingediend alsook aangifte hebben gedaan. Waarom? Omdat ik cliënte heb bijgestaan op alle mogelijke manieren die haar zaak ten goede kwam. En ja, dat is ook het (in zeer beperkte mate) ruchtbaarheid geven aan deze kwestie, aan deze strafzaak, die überhaupt nooit had mogen plaatsvinden, maar die Karin wel jaren in haar greep heeft gehouden.
Een strafrechtelijke procedure waarvan al haar collega’s, vrienden, familie en kennissen van wisten en waardoor zij met de nek werd aangekeken. Een agente die wordt vervolgd? Dat gebeurt niet snel, ze zal vast iets verkeerd hebben gedaan! Natuurlijk had ze er belang bij in die jarenlange procedure ook eerder dan 14 dagen geleden haar verhaal te doen, met hulp van haar advocaat. Een procedure waarin ook de meest wonderlijke dingen gebeuren, waaronder voornoemde geslaagde wraking van de onderzoeksrechter. Het is niet voor niets, dat EenVandaag op 7 september 2017 zelfs een hele uitzending aan haar kwestie heeft gewijd.
Klik hier voor de uitzending van EenVandaag.

Door deze door de mediator aangespannen tuchtzaak en aangifte tegen mij als advocaat, moest ik zelfs met de Deken van de Orde van Advocaten overleggen of ik Karin nog wel kon bijstaan als advocaat omdat de belangen in haar zaak mogelijk konden verstrengelen met die in mijn inmiddels ontstane straf- en tuchtzaak. Door die actie van de advocaat van de mediator was Karin dus ook bijna haar advocaat kwijt.

Maar wat uit die beide zaken tegen mij als advocaat ook mag komen, ik heb ervoor gekozen mij als advocaat in mijn bijstand aan een cliënte niet te laten beperken en de mond te laten snoeren als ik haar daarmee ook maar 1% van de bijstand ontzeg waar ze recht op heeft. Nu niet en nooit niet. En daar heb ik gezien de uitkomst van vandaag ook absoluut geen spijt van. Het recht heeft gezegevierd!

Deel dit bericht:
Recommended Posts