Wets en Wots

Als u als Nederlander in het buitenland veroordeeld bent is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om uw straf in Nederland uit te zitten. Het voordeel hiervan is dat u onder relatief goede omstandigheden uw straf kunt uitzitten in de omgeving van uw familie en vrienden. Een ander voordeel is dat de mogelijke re-integratie zal plaatsvinden in Nederland.

Sinds 1 november 2012 geldt voor de meeste EU-landen de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). De veroordeelde kan verzoeken om de opgelegde straf over te dragen aan Nederland.

De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) regelt de overdracht straffen die zijn opgelegd door landen die niet zijn aangesloten bij de EU of die zijn opgelegd door lidstaten van de EU die niet zijn aangesloten bij de WETS.

Wilt u uw straf in Nederland uitzitten? Van Essen Advocaten kan u in deze procedure bijstaan.

E-mail contact: info@vanessen-advocaten.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 203080085